Tiến độ dự án HongKong Tower

Tiến độ dự án HongKong Tower ngày 04/5/2016

Tiến độ dự án chung cư cao cấp HongKong Tower

Chi tiết dự án chung cư HongKong Tower xem tại đây

Tiến độ dự án:

Tiến độ dựng án ngày 04/05/2016: ngày 04/5/2016 chung cư HongKong Tower xây dựng đến tầng 3, dự án đang được gấp rút xây dựng, hiện tại đến ngày 10/5/2016 chung cư HongKong Tower đã chuẩn bị để đổ mái tầng 3.

Tiến độ dự án ngày 04/05/2016
Tiến độ dự án ngày 04/05/2016
Tiến độ dự án ngày 04/05/2016
Tiến độ dự án ngày 04/05/2016
Tiến độ dự án ngày 04/05/2016
Tiến độ dự án ngày 04/05/2016

Trả lời